„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich
Back to Top

VERI EQUITES CZECH REPUBLIC

Změna názvu klubu

Po dlouhých úvahách jsme se rozhodli změnit název i barvy našeho motocyklového klubu. Co nás k tomu vedlo?

Náš klub vznikl jako v pořadí čtvrtý z mezinárodní federace klubů RIGHT RIDERS, které krom společného názvu používají ve středním rockeru znak IPA (International Police Asociation). Vhledem k tomu, že nejen na České, ale i na Evropské motocyklové scéně začaly vznikat nové motocyklové kluby, které rovněž užívají ve svém znaku znak IPA, což je v rozporu s mezinárodně uznávanými pravidly všech motocyklových klubů, rozhodli jsme se i po několika společných jednáních s představiteli českých LE MC klubů, zejména s klubem DEFENDERS LE MC, pro radikální změnu našich barev.

Novým názvem našeho klubu je tedy od 29.09.2017 VERI EQUITES CZECH REPUBLIC s vyobrazením svatého Michaela, jenž je uznáván jako patron všech policistů a vojáků, který v jedné ruce třímá meč a v druhé ruce štít. Štít je rozdělen do čtyřech polí, které jsou podbarveny barvami Plzně. Jako základní barvy jsou použity modrá, jako symbol všech složek integrovaného záchranného systému a pískově žlutá symbolizující Armádu ČR.

Nadále zůstáváme „kolečkovým“ klubem s ambicemi stát se klubem LE MC, které náš klub podporuje a do budoucna podporovat bude a nadále se řídit pravidly LE MC klubů.

 

logo

sound by Jbgmusic